joi, 19 aprilie 2018

Portretul unui neoharetian la maturitate: Gheorghe Dumitraşcu


Jovial şi politicos până la delicateţe, cu voce caldă, liniştită şi cumva familiară, profesorul dr. Gheorghe Dumitraşcu are darul rar de a strânge în jurul său entităţi umane de o mare diversitate, uneori de-a dreptul incompatibile, pe care – în scurt timp – le determină să se înţeleagă între ele şi să conlucreze („pe ateliere” sau în grup compact!) pentru transpunerea în viaţă a unor idei sau proiecte – întotdeauna, mari şi generoase; din punctul acesta de vedere, el face parte din acea categorie de oameni care, cel puţin sufleteşte şi spiritual, rămân veşnic tineri, sfidând tâmplele care împrumută („ca sarea din adâncul ocnei scoasă”) culoarea vârstei înţelepte. De-a lungul timpului, mai marii săi i-au văzut sau i-au intuit această calitate fundamentală şi, de regulă, l-au pus, ca o dreaptă recompensă multiplicată, să dirijeze şi să instruiască – într-un fel sau altul – colectivităţi umane, fie acestea formate din elevi, din cadre didactice, cercetători sau alte categorii.

Cât despre răbdarea manifestată în relaţiile cu principalul său „obiect de activitate” – Omul, acest demn urmaş al lui Spiru Haret a devenit aproape proverbial prin îngăduinţa şi toleranţa sa – trăsătură caracteristică şi, într-o anumită măsură, obligatorie pentru educatorul autentic; până la un punct, însă, căci dacă vreun neavizat depăşeşte măsura, atunci „Nea Gigi Blajinul” (cum este alintat de prieteni) devine „Mielul…„ lui Baranga!
Profesorul de istorie Gheorghe Dumitraşcu, dublat de cercetătorul cu acelaşi nume şi triplat de un animator cultural de excepţie, are un loc bine stabilit în cultura vâlceană şi nu numai. Ca şi în cazurile altor dascăli de prestigiu, bine intenţionaţi, opera sa practică o premerge pe cea scrisă şi – cel puţin până acum – pare mai extinsă ca dimensiuni şi efecte, în comparaţie cu cea de-a doua, argument peremptoriu pentru dezinteresul demersurilor sale cultural-educative: el nu şi-a făcut o preocupare, ca mulţi dintre confraţii săi, din convertirea spiritului în lucrări individuale prin care să-şi ridice soclul şi statuia proprie. Mai mult, a refuzat nu o dată distincţii sau texte despre el; chiar ideea volumului de faţă a fost din start respinsă categoric de protagonist (inclusiv de la aniversări anterioare), lucrarea apărând fără ştirea Domniei Sale!
Adept şi sprijinitor al oricărei iniţiative puse în slujba colectivităţii, fostul profesor (director, inspector şcolar general etc.) s-a dovedit tot timpul un spirit haretian prin excelenţă, fiind preocupat de răspândirea culturii şi a ştiinţei printre semenii săi, responsabil şi conştient de faptul că o colectivitate şi, prin extensie, societatea întreagă nu se pot dezvolta normal fără o cultură şi o educaţie cel puţin medii – idee şi concepţie a marelui ideolog al literaturii, Adrian Marino; pentru aceasta, pe lângă activitatea de dascăl, a găsit şi a aplicat cele mai diverse metode şi mijloace, de la obişnuitele expuneri şi conferinţe, la înfiinţarea unor publicaţii cu profil cultural-educativ şi întemeierea unor cercuri, asociaţii şi societăţi.
Cea de-a doua constantă a activităţii sale, o iubire la fel de puternică, strâns legată de prima, a fost munca de cercetare. În acest domeniu, dubla sa specializare – istoria şi arhivistica – i-a creat cercetătorului cu acest nume o certă individualitate, el reuşind să evite permanent cele două pericole/ capcane ale autorului istoric: pe de o parte, sistemul „carte din carte”, rezultat din nerecurgerea la documentele primare, singurele în măsură să ofere o informaţie sigură şi să confere originalitate demersului auctorial, iar pe de alta – supraîncărcarea lucrărilor cu fragmente extinse (ajungând uneori la integralitate) din documente.
Încă din anii studenţiei, în timpul practicii arhivistice efectuate cu străluciţi specialişti, Domnia Sa nu numai că şi-a asimilat, cumva, „organic”, pe lângă deprinderea de a studia arhivele, şi convingerea că istoria nu poate fi studiată şi scrisă decât pe bază de documente.
La Gheorghe Dumitraşcu, om de o onestitate auctorială indiscutabilă, faptele, ideile expuse şi aprecierile sunt însoţite permanent de citarea sursei, informaţiile documentare împletindu-se tot timpul cu interpretările istoricului, ceea ce conferă lucrărilor şi studiilor sale atractivitate la lectură şi, deopotrivă, credibilitate. În acelaşi timp, metoda l-a ajutat să evite politizarea istoriei, devenind deseori incomod pentru ideologii timpurilor. Metoda şi stilul său ne apar cu atât mai salutare în această perioadă când unii istorici înlocuiesc necesara documentare, cu eseistica sau promovează filosofia istoriei, promovând idei subiective şi antinaţionale, rămânând străini – din ignoranţă sau din rea-voinţă – de opinia/ îndemnul marelui Iorga, conform căruia istoricul care nu este şi patriot, reprezintă un nonsens.
În actualele condiţii când – din cauza noii religii a omenirii, banul – spectrele analfabetismului şi inculturii apar tot mai ameninţătoare la orizonturile ţării şi ale întregii lumi, iar individualismul şi dezbinările interumane proliferează, Gheorghe Dumitraşcu, alături de grupările de „viteji” din Forumul Cultural al Râmnicului şi din Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (două dintre creaţiile sale cele mai durabile, la care au aderat un număr semnificativ dintre intelectualii vâlceni), trudeşte zilnic (uneori, printr-un autoritarism exagerat!) să readucă în matca normală câte „ceva” din valurile omeneşti răzleţite.
În perioada mai recentă, Domnia Sa a fost văzut în mod frecvent la Sala de studiu a Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale: sărbătoritul de astăzi se străduieşte (şi suntem convinşi că va reuşi!) să-şi finalizeze proiectele aflate de mai mulţi ani „pe masa de lucru”, dar care au trenat din diferite cauze – să le spunem aşa! – . . . organizatorice. Aceasta constituie o altă trăsătură remarcabilă, insuficient cunoscută – de multe ori şi de mulţi! – , pentru care cercetătorul istoric prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu merită întreaga noastră preţuire şi o apreciere pe măsură: ar fi putut, de-a lungul deceniilor, să editeze zeci de cărţi şi de studii, dar şi-a consumat o bună parte din timp şi din energie, pentru crearea unui cadru favorabil cercetării şi unei vieţi cultural-spirituale cât mai elevate a zonei. Şi a reuşit!
Nu întâmplător, deci, şi nici din complezenţă, în percepţia şi în exprimarea unei bune părţi a istoricilor şi a altor intelectuali vâlceni, Domnia Sa este considerat un reprezentant de frunte al (neo)haretismului în ţara noastră.
Ar mai fi o problemă – la prima vedere, obişnuită, dar, la o cercetare atentă, încărcată de valoare şi de semnificaţii – aceea a moştenirii culturale a lui Gheorghe Dumitraşcu: cine îi va continua realizările practice, dată fiind componenţa majoritar „seniorală” a celor două structuri organizatorice iniţiate de Domnia Sa? Întemeietorul însuşi şi-a pus de mult această problemă, ajungând la concluzia – firească, desigur – că „tovărăşiile” înfiinţate de el nu trebuie să dispară odată cu „retragerea” sa definitivă din activitate şi că singura soluţie logică este împrospătarea celor două ONG-uri, cu membri aparţinând generaţiilor mai tinere, cărora să li se poată preda ştafeta. A şi făcut câteva demersuri în acest sens, dar, din varii motive, rezultatele sunt încă departe de intenţii. Va reuşi, oare, neoharetianul prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, cel care s-a străduit să „implementeze”, după un secol, haretismul, să-i asigure acestei nobile concepţii şi practici, perenitatea necesară în noile condiţii istorice?
La mulţi ani, domnule „General”, sănătate şi… succes în continuare!

prof. dr. Ion SOARE

Articol de presă apărut joi, 19 aprilie 2018, cu prilejul conferinței "Judeţul Vâlcea şi neoharetismul în actualitate", parte din Programul FRESCELE VÂLCII, elaborat de către Clubului Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din cadrul Forumului Cultural al Râmnicului;

În partea a II-a a evenimentului, a avut loc lansarea volumului omagial "In honorem. Prof. Dr. Gheorghe Dumitraşcu - 80 sau neoharetismul în acţiune", îngrijit de Ion Soare şi Gheorghe Deaconu şi editat de Editura "Fântâna lui Manole". 

joi, 12 aprilie 2018

Drăgășani : Teatru forum ”Stă în puterea ta să schimbi ceva!”


Campania de teatru forum privind alegerile pentru Parlamentul European a ajuns astăzi la Drăgășani, la Biblioteca Municipală. Invitații au fost elevi de clasele a XI-a și a XII-a de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu. La evenimentul organizat de Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea au participat 54 de persoane.  Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Rm.Vâlcea a fost reprezentată de doamnele Dana Rădulescu și Ioana Mazilu de la Centru de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea, cele care coordonează astfel de activități  informaționale și educative.
Bibliotecar,
Cristina Prunel-Bărbulescu


joi, 5 aprilie 2018

Galicea- Spectacol ,, A Înviat Domnul Hristos”


Biblioteca Publică Galicea vă invită să luați parte a  II- a zi de Sf. Paști, luni, la ora 1700, la un concert de pricesne, poezie religioasă, spectacol de muzică populară și hora satului, în sala Căminului Cultural Galicea.
Invitată special, fosta membră a Corului ,,Vocea Topologului ”, interpreta de muzică populară Denisa Maria Comăneci.

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   G A L I C E A
CONSILIUL LOCAL GALICEA

PAROHIA GALICEA            BIBLIOTECA GALICEA


ORGANIZEAZĂ
CONCERTUL DE PRICESNE ȘI POEZIE RELIGIOASĂ
,, A ÎNVIAT DOMNUL HRISTOS”
SUSȚINUT DE CORUL
,,VOCEA TOPOLOGULUI- GALICEA”
LA

CĂMINUL CULTURAL GALICEA
     LUNI, A II- A ZI A SF. PAȘTI
LA ORA 1700

   INVITATĂ   SOLISTA DE MUZICĂ   POPULARĂ
                 COMĂNECI DENISA MARIA


Istori@ - cea mai noua sectiune a aplicației Biblioteca Digitală, disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android


• „Un rol important l-au avut autorii manualului de istorie de clasa a VIII-a, Sorin Oane și Maria Ochescu, care - împreună cu o echipă de redactori - au asigurat documentarea, controlul ştiinţific şi editarea textelor”

Uneori, istoria le pare copiilor doar o înșiruire de fapte și date de care se simt la fel de apropiați ca de o carte de telefon din deceniul trecut. Asaltați de informații pe toate canalele de comunicare, copiii sunt adesea prea puțin motivați să își îndrepte atenția asupra consecințelor unei lupte de acum câteva secole, asupra uneltirilor unor sfetnici ori capriciilor unui domnitor. Un profesor bun este capabil să le trezească fascinația față de povestea de demult și să le dea contextul și rigoarea de care au nevoie pentru a-și îmbogăți cultura și a învăța lecțiile transmise de vremurile apuse. La fel cum Istori@, o nouă secțiune a aplicației Biblioteca Digitală, realizată de Vodafone România în colaborare cu editura Humanitas, le deschide o cale digitală spre trecut.
Profesori, creative technologists, developeri, designeri și ilustratori, 30 la număr, au creat o resursă pentru elevi, în care faptele prezentate cu acuratețe sunt însoțite de benzi desenate inspirate din iconografie. Secțiunea, pornită de la manualul de istorie de clasa a VIII-a editat de Humanitas, face o reverență benzilor desenate ale anilor ‘80 și reușește să le trezească sensibilitatea și celor care sunt astăzi adulți, spune Iustina Croitoru, redactor-șef dezvoltare editorială al editurii Humanitas.
Menirea aplicației, să stimuleze curiozitate și dorința de cunoaștere
„Iconografia, care a reprezentat punctul de pornire în realizarea ilustraţiilor, a fost dublată de o bibliografie de specialitate cât se poate de cuprinzătoare, deoarece această aplicaţie nu se adresează doar elevilor de clasa a VIII-a, ci și copiilor de orice vârstă, precum şi adulţilor pasionaţi de istorie. Suntem pe deplin încredinţaţi că adulţii vor şti să aprecieze o dată în plus prezentarea grafică absolut remarcabilă a benzilor desenate, pentru că talentaţii ilustratori care le-au realizat au făcut o frumoasă reverenţă benzilor desenate ale anilor ’80, recreându-le în cheie modernă atmosfera aparte. Iată cum, deşi a plecat de la manual şi poate fi activată cu ajutorul markerilor din paginile acestuia, în acest moment aplicaţia a devenit accesibilă oricui vrea să şi-o descarce pe telefon. Menirea ei e să stimuleze curiozitatea şi dorinţa oricărei persoane de a cunoaşte mai mult. Credem că, pornind de la ea, cititorii de toate vârstele se vor simţi îndemnaţi să se îndrepte către cărţile de istorie, ca să-şi lămurească întrebările rămase fără răspuns şi să afle şi alte amănunte interesante care în mod obiectiv n-au putut fi cuprinse într-o imagine sintetică, oricât de izbutită ar fi ea, de dimensiunea unui ecran de telefon”. 

luni, 2 aprilie 2018

Pietrari: 4/4 pentru prieteni

Proiectul 4/4PentruPrieteni
Miercuri, 4 aprilie 2018, între orele 15.00-18.00, Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education invită Biblioteca Comunala Pietrari să se alăture proiectului 4/4PentruPrieteni. Inspiraţi de gândurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr.: „Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”, dorim să dedicăm ziua de 4/4/2018 comunității și faptelor bune. Prin proiectul 4/4PentruPrieteni onorăm moștenirea impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King, Jr., de la moartea căruia comemorăm 50 de ani pe 4 aprilie 2018. Proiectul 4/4PentruPrieteni celebrează la nivel național valorile voluntariatului şi ale prieteniei, prin care ne unim forțele pentru a schimba ceva în bine în jurul nostru, oriunde ne-am afla în România. Ne oprim pentru puțin din rutina zilnică și facem ALTCEVA. Facem voluntariat în comunitatea noastră şi donăm timp unor cauze nobile. Urmând modelul Statelor Unite ale Americii, care sărbătoresc în aprilie Luna Voluntarului, 4/4PentruPrieteni se dorește o recunoaștere a muncii voluntarilor în folosul semenilor lor.
Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra tuturor activităților de la nivel național puteți consulta harta disponibilă pe pagina proiectului (http://americancouncils.ro/44pentruprieteni/ ). La acest deosebit eveniment national participam si noi prin: 


Avem in vedere amenajarea si infrumusetarea parcului "Biblioteca din livada" realizat acum doi ani cu ajutorul echipei de voluntari a bibliotecii, dar si ingrijirea si infrumusetarea curtii din incinta scolii. Vom curata, ingriji si planta straturi de flori, vom repara echipamentele de joaca deteriorate, vom vopsi bancile, vom curata lastarii plantelor rasarite spontan, vom face "curatenia de primavara" in casuta cartilor prin schimbarea volumelor destinate lecturii in parc. 
Vor participa 20 de biblio-voluntari la care s-au adaugat 5 voluntari din tara
Organizatori:  Biblioteca Pietrari în colaborare cu Ambasada Statelor Unite în România împreună cu American Councils for International Education.

Imagini eveniment
Bibliotecar,
Crina Popescu

Păușești Măglași:"Hai pe net-2018"o campanie reușită

 Campania "Hai pe net -2018"(19-25 martie) a fost un succes pentru Fundația EOS și partenerii săi din acest an, printre care se numără și Biblioteca Publică "Antim Petrescu"Păușești Măglași. În cadrul Campaniei "Hai pe net-2018", biblioteca publică din localitatea Păușești Măglași a derulat patru activități(Primul clic, Siguranța copiilor online, Programare creativă prin Minecraft Education Edition, Cursuri online de perfecționare pentru e-facilitatori, dascăli și bibliotecari), participanții la aceste activități fiind în număr de 68 .România s-a situat pe un onorabil loc 2 la nivel european, în ceea ce privește numărul de evenimente derulate în cadrul campaniei Hai pe net!2018 la nivel național. La finalul săptămânii ALL DIGITAL WEEK/HAI PE NET, au fost înregistrate un număr de 105 evenimente pe site-ul ALL DITAL WEEK la secțiunea EVENTS.  România s-a situat pe locul 3 în ceea ce privește numărul de persoane înregistrate ca participanți și susținători ai campaniei  la nivel european ALL DIGITAL WEEK. Un număr de 2.537 de persoane s-au înregistrat pe contorul digital până la finalul evenimentului .

ALL DIGITAL Week - pe scurt ADW - este o campanie anuală de incluziune digitală inițiată la nivel European de către organizația ALL DIGITAL (ex-Telecentre-Europe).
Hai pe Net! Este versiunea localizată în România a campaniei Europene ALL DIGITAL Week și este implementată de Fundația EOS în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, Asociația APDETIC și Coaliția Skills 4IT și împreună cu o comunitate activă de telecentre, biblioteci publice, școli, Puncte de Acces Public la Informație (PAPI) și alte organizații și instituții dedicate alfabetizării digitale în Romania.  bibliotecar, Ioana Goran

Galicea- Sărbătoarea portului popular vâlcean ,, Hora costumelor”, Pietrari

Duminica 1 aprilie, comuna Galicea a fost reprezentată la -Sărbătoarea portului popular vâlcean
,, Hora costumelor”, din localitatea Pietrari, de o delegație formată din următoarele fiice ale satului galicean:

  • Tache Maria, păstrătoare de tradiții din comuna Galicea, sat Bratia Vale, colecționară de costume populare autentice, a îmbrăcat un costum popular, cu zăvelci( șoarțe pereche), din lada de zestre, specific zonei din Stânga Oltului, din Galicea;
  • Cercel Natalia, păstrătoare de tradiții din comuna Galicea, sat Cremenari, colecționară de costume populare autentice, a îmbrăcat un costum popular românesc tradițional, din lada de zestre a mamei, specific zonei din stânga Oltului, din Galicea;
  • Postelnicescu Georgeta, de asemenea păstrătoare de tradiții și promotoare a acestora, din satul Bratia Deal, comuna Galicea a îmbrăcat un costum tradițional specific zonei Munteniei;
  • Ursei Elena Luiza, tânăra galiceancă, din sat Valea Râului, comuna Galicea, a purtat un costum unicat, cusut pe pânză neagră de satin și ornamentat cu flori policrome confecționate din gogoși de viermi de mătase;
  • Obogeanu Elena Irina, tânără fată din satul Valea Râului, comuna Galicea, a purtat un costum autohton, scos din lada de zestre a bunicii, având ca piesă de rezistență cămașa, cu o vechime de peste 100 de ani.
  • Pîslaru Maria Alexandra, tânăra din sat Ostroveni, comuna Galicea, care a purtat o creație din anul 1970, lăsată moștenire de bunica acesteia din partea mamei, compusă dintr- o cămașă cusută pe nailon și zăvelci tăiate, de culoare negru și ciucuri de mătase.
  • Preda Elena Lili, promotoare a cusăturilor autohtone, creatoare de creații populare, din sat Cremenari, comuna Galicea;joi, 29 martie 2018

Vladesti-Concursul Județean de Cuvinte Încrucișate


       Concursul județean de Cuvinte Încrucișate, organizat de Biblioteca Publică Vladesti şi Şcoala Gimnazială „Grigore Mihaescu” Vladesti- prima etapa
    Ne-am întâlnit cu jocurile de cuvinte ale domnului Nicolae Popescu-Rebus: antrenante și enigmatice. Ne-am pus mintea la contribuție și... am reușit să descifrăm misterul .

Bibliotecara -Ciobotea Elena Maria

EduCab - şapte computere pentru şase biblioteci vâlcene :)
Prin grija prietenilor noştri de la Romania EduCab, şase biblioteci publice vâlcene mai primesc câte o investiţie care le va fi de mare folos în împlinirea misiunii lor: şapte computere – câte unul pentru cinci biblioteci şi două pentru o bibliotecă.

În repartizarea calculatoarelor aduse ieri de la Bucureşti de către o echipă organizată la nivel de Bibliotecă Județeană, am ţinut cont de solicitările formulate de voi, de nevoile stringente pe care le aveţi, însă şi de activitatea pe care o desfăşuraţi fiecare.

Din această primăvară, sprijinul pe care ne străduim să-l dăm bibliotecilor publice din judeţul Vâlcea îşi schimbă în mod semnificativ coordonatele de abordare: împreună cu prietenii/ partenerii noştri de la EduCab – şi, desigur, în consonanţă cu aşteptările tuturor entităţilor care ne susţin programele şi proiectele - vom investi doar în bibliotecile care îşi demonstrează/ probează preocuparea pentru binele comunităţii în care funcţionează, şi nu doar „existenţa” teoretică. Şi mai sintetic, investiţiile vor fi coordonate către bibliotecile în care sustenabilitatea programelor "post-Biblionet" este vizibilă, ireversibilă; în care echipamentele obţinute cu eforturi şi dăruire, de la parteneri care conştientizează importanţa unei biblioteci publice în comunitate, sunt utilizate în scopul pentru care au fost "investite".


Aşadar, vor primi computere:
1.       Pietrari – una unitate
2.       Amărăşti – una unitate
3.       Galicea – două unităţi – întrucât este singura bibliotecă vâlceană care, deşi nu a fost eligibilă pentru Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea” (nefiind pe atunci funcţională), a recuperat spectaculos terenul pierdut şi constituie pentru noi o prioritate în privinţa dotării cu echipamente şi implicării în programe şi proiecte post-Biblionet
4.       Mihăeşti – una unitate
5.       Scundu – una unitate
6.       Băbeni – una unitate

Computerele sunt în stare foarte bună, au fost fabricate de Hewlett-Packard şi au configuraţie specifică sistemelor de calcul i5. Au adaptoare/ cablaje noi şi fiecare are propriile-i boxe, de asemenea HP. Au nevoie de monitoare care, sperăm, vor fi mai lesne procurate la nivel local, eventual cu ajutorul adminitraţiei locale finanţatoare.

În urmă cu cca. două săptămâni, în Biblioteca Publică Vlădeşti/ bibliotecară Anca Ciobotea, EduCaB a investit, de asemenea, o unitate de computer şi o imprimantă color, tot HP. Echipamentele ne-au fost aduse într-o seară de week-end, la Biblioteca Judeţeană Vâlcea, de către prietenele noastre Roxana Nicolaescu şi Corina Şerbanadmirabil implicate alături de Mihai Lupu (toţi vâlceni!!!) :) în România EduCab.

Toate colegele bibliotecare de la bibliotecile vâlcene de mai sus - Crina/ Pietrari, Alexandra/ Amărăşti, Maria/ Galicea, Luminiţa/ Mihăeşti, Tincuţa/ Scundu şi Liliana/ Băbeni - sunt aşteptate la Biblioteca Judeţeană Vâlcea să-şi ridice computerele, cu un telefon în prealabil.

PS1: în scurt timp, echipa de la Biblioteca Județeană Vâlcea va aduce de la Bucureşti şi piesele de mobilier pe care le-aţi solicitat, care vor fi repartizate de asemenea potrivit criteriilor de mai sus.
PS2: computerele şi mobilierul sunt investite de EduCaB via prietenii si partenerii de la Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.

Mulţumim frumos! ("strigă glasuri de copii", şi nu numai) 😇😇😇

Valentin Smedescu

miercuri, 28 martie 2018

Pietrari: Rezultate Campania ”Hai pe net 2018”

Campania Hai pe net! 2018 a ajuns la final, iar echipa Fundației EOS a mulțumit tuturor partenerilor săi pentru toate eforturile depuse pe parcursul săptămânii 19 – 25 Martie. Suntem mândri de rezultatele obținute, rezultate care nu ar fi fost posibile fără implicarea și dedicarea noastră, a tuturor, fie că a fost vorba de organizații mai mici sau mai mari din întreaga Europă.
România s-a situat pe un onorabil loc 2 la nivel european, în ceea ce privește numărul de evenimente derulate în cadrul campaniei Hai pe net!2018 la nivel național. La finalul săptămânii ALL DIGITAL WEEK/HAI PE NET, au fost înregistrate un număr de 105 evenimente pe site-ul ALL DITAL WEEK la secțiunea EVENTS, printre care se numără și patru evenimente ce s-au desfășurat la Biblioteca Pietrari.


 În ceea ce privește numărul de persoane care s-au înregistrat ca participanți și susținători ai campaniei, România s-a situat pe locul 3 în cadrul campaniei la nivel european ALL DIGITAL WEEK. Un număr de 2.537 de persoane s-au înregistrat pe contorul digital până la finalul evenimentului așa cum se poate observa din imaginile de mai jos, puse la dispoziție de organizatorii evenimentului:


  Detalii legate de  evenimentele derulate la Pietrari în săptămâna ”Hai pe net”, tipul activităților, numărul final de persoane care au participat la evenimente, imagini realizate pe parcursul evenimentelor derulate zilnic, puteți viziona urmărind filmul de prezentare al campaniei : 

”Hai pe net” 2018 / Pietrari

 Pentru tot efortul depus în cadrul acestei campanii am primit certificatul de participare la campania europeană ALL DIGITAL WEEK, certificat care atestă implicarea instituției noastre în campania de incluziune digitală, acesta fiind acordat tuturor celorlalte organizații europene ce au ”fost pe NET” în săptămâna 19-25 martie 2018.Bibliotecar,
Crina Popescu